[boardgame] รีวิว Pandemic (ตอนที่ 2): How to Play

posted on 26 Sep 2013 15:57 by monkeymatrices in MonkeyxWorld directory Lifestyle
 
ก็มาต่อกันด้วยวิธีเล่น
****
เนื่องจากกฎตรงไหนที่ผมเห็นสมควรว่าจะใช้ house rule เพื่อลดความขัดแย้งภายในเกม
จะระบุคำว่า [monkeymatrices's house rule] กำกับไว้นะครับ
ถือเป็นกฎที่ใช้เล่นภายในชมรมของผมเท่านั้น
ถ้าจะเอาไปเล่นที่อื่นให้พูดคุยตกลงกันให้เรียบร้อยก่อนนะฮะ Cry
****

Introduction
 
ก่อนอื่นขอแนะนำ components หลัก ที่ใช้ในเกม นั่นก็คือ การ์ด นั่นเอง
 
การ์ดในเกมนี้จะแบ่งเป็นสี่ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ 
 
 1. Role Cards :  เป็นการ์ดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่ผู้เล่นจะต้องสวมบทบาทตามการ์ดที่ได้รับ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขา จะมีความสามารถพิเศษ ที่เรียกว่่า special abilities แตกต่างกันไป (ดูความสามารถของแต่ละใบได้ที่ card list ท้าย entry นี้นะฮะ) 2. Player Cards : เป็นการ์ดที่ผู้เล่นจั่ว และถือไว้ในมือ มีด้านหลังเป็นรูปกากบาทบนพื้นสีน้ำทะเล การ์ดในกลุ่มนี้ จะประกอบไปด้วย

  + City cards ที่มีชื่อ และสี ของเมืองหลวง 1ใบ ต่อ 1 เมือง ซึ่งผู้เล่นจะต้องสะสมการ์ดเหล่านี้เป็นหลัก นอกเหนือจากการใช้เพื่อชนะเกมแล้ว ยังใช้ทำนู่นนั่นได้อีก ตามที่จะกล่าวต่อไปในช่วงการเล่น 

  + Epidemic cards พื้นสีเขียว เป็นการ์ดเสริมความยากของเกม ถ้าผู้เล่นเปิดเจอใบนี้ จะทำให้การระบาดทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ในตัวการ์ดจะแสดงวิธีเพิ่มระดับความรุนแรง 3 step ให้เราทำตาม (แบบเดียวเหมือนกันทั้ง 6 ใบ) 

  + Event cards พื้นสีเหลืองส้ม แต่ละใบจะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถใช้เป็นประโยชน์ทางบวกแก่ผู้เล่นได้ (ดูความสามารถของแต่ละใบได้ที่ card list ตอนท้าย entry เช่นเคย) 3. Infection cards : หลังการ์ดมีสัญลักษณ์ biological hazard บนพื้นสีเขียวอี๋ๆ ตัวการ์ดไม่มีลักษณะอื่นพิเศษ นอกจากชื่อ และสี ของเมืองหลวง 1 ใบ ต่อ 1 เมือง หากผู้เล่นจั่วการ์ดใบนี้ขึ้นมา จะทำให้เมืองตามหน้าการ์ด ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 4. Reference cards : มีจำนวน 4 ใบ ตามจำนวนผู้เล่นสูงสุด (4คนต่อเกม) มีไว้ให้ผู้เล่นถือไว้กันลืมว่า ออก action อะไรได้บ้าง ไม่ได้ใช้เล่น และไม่มีผลใดๆ ต่อเกม

การ์ดหลักๆ ก็จะมีเท่านี้ ส่วน token อย่างอื่น ขอแนะนำไว้กับขั้นตอนการ setup เกม ดังนี้ครับ

setup

หลังจากที่เราวางกระดานแล้ว ก็เข้าสู่หัวข้อที่ 1 ของการ setup

1. set out the board and pieces

 

 1. นำ Desease cubes จัดเป็นกลุ่มตามสี วางไว้ข้างๆ  กระดาน (เอาตามที่หยิบสะดวก)
 2. วาง Research stations (รูปบ้านนั่นแหละ) 1 หลัง ไว้ที่เมือง Atlanta (อ้างอิงตามจริง คือ Atlanta เป็นที่ตั้งของศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (CDC, the center for disease control and prevention) ครับ)

2. Place outbreaks and cure markers 
 
 
 1. วาง outbreaks marker ไว้ที่ช่องเลข 0 ของ outbreak track (ด้านซ้าย) 
 2. วาง cure markers 4 อัน ไว้ที่แถบด้านล่าง ให้ตรงสีของเชื้อโรค โดยหงายหน้าที่ไม่มีรูปขึ้น
   

3. Place infection rate marker and infect 9 cities


 1. วาง infection rate marker (อันกลมๆ สีเขียว ที่มีตรา biological hazard) ไว้ที่ช่องด้านซ้ายสุด ของ infection rate track
   
 2. สลับสับ infection card ทำเป็น deck แล้วเอาไปวางไว้ในช่อง infection deck ด้านบนตามรูป 
   
 3. ทำการแพร่เชื้อตั้งต้นดังนี้

  3.1 จั่วการ์ดจาก infection deck มา 3 ใบ แล้วให้วาง disease cubes ทุกๆ 3 อัน ในแต่ละเมืองที่จั่วได้ โดย disease cubes ที่จะวาง ให้มีสีของ cube ตามสีของเมืองนั้นๆ 


  ในตัวอย่างนี้ จั่วได้ beijing , tehran และ osaka ให้วาง disease cube สีแดง ที่ beijing และ osaka  อย่างละ 3 อัน และวาง desease cube สีดำ ที่ tehran 3 อัน เมื่อวาง desease cube แล้ว ให้ทิ้ง infection cards ลงช่อง infection descard pile แบบหงายหน้า

  3.2 จั่วการ์ดจาก infection deck มาอีก 3 ใบ แล้วให้วาง disease cubes ทุกๆ 2 อัน ในแต่ละเมืองที่จั่วได้ 
   

  ในตัวอย่างนี้ จั่ว 3 ใบ ครั้งที่สองได้ shanghai, istanbul และ montreal ก็เอาเชื้อโรคสีแดง ดำ น้ำเงิน ไปวางไว้ตามลำดับ เมื่อวาง desease cube แล้ว ให้ทิ้ง infection cards ลงช่อง infection descard pile แบบหงายหน้า

  3.3 จั่วการ์ดจาก infection deck มาอีก 3 ใบ แล้วให้วาง disease cubes ทุกๆ 1 อัน ในแต่ละเมืองที่จั่วได้ 
   

  ในตัวอย่างนี้ จั่ว 3 ใบ ครั้งที่สามได้ bogota, johannesburg, san francisco ก็เอาเชื้อสีเหลือง เหลือง และน้ำเงิน ไปวางที่เืมืองดังกล่าว ตามลำดับ เมื่อวาง desease cube แล้ว ให้ทิ้ง infection cards ลงช่อง infection descard pile แบบหงายหน้า

  สรุปรวมแล้ว เราต้องแพร่เชื้อในตอนเริ่มต้น รวมทั้งสิ้น 18 cubes ด้วยกัน โดยแต่ละ cube จะมีสีที่ตรงกับเมืองที่วางอยู่ และในช่อง infection disard pile จะมีการ์ดนอนหงายหน้าอยู่ทั้งหมด 9 ใบ ครับ

4. Give each player cards and a pawn